Uw webbrowser (Internet Explorer 11 of lager) is verouderd. Update uw browser om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

RMMBR

RMMBR ontvangt het NRTO-keurmerk

RMMBR (remember) heeft op 30 november het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO- keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

NRTO

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat RMMBR voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan RMMBR aantonen dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. “Een geweldige en terechte erkenning voor iedereen die dagelijks voor RMMBR werkt aan innovatieve elearning concepten, blended leeroplossingen, campagnes en modules. Ook voor ons als bedrijf natuurlijk een geweldige erkenning om het certificaat te verdienen. Een certificaat dat past bij de hoge eisen die wij stellen aan het werk dat wij voor onze opdrachtgevers leveren. Het feit dat RMMBR als nieuwe speler op de Nederlandse markt het derde e-learning bedrijf is dat het NRTO-keurmerk verdient, toont aan dat we op de goede weg bezig zijn.”, vertelt Joost Bazelmans van RMMBR.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor klant en aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder