Uw webbrowser (Internet Explorer 11 of lager) is verouderd. Update uw browser om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Geldmaat Compliance

De Code die iedereen kent

Header Geldmaat case
Hoe ga je om met waardevolle informatie? En hoe handel je als je vermoedt dat er toch informatie in de verkeerde handen terecht is gekomen? De basics van Compliance en Informatieveiligheid. Maar o zo belangrijk. Om medewerkers te helpen om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, maakte Geldmaat samen met RMMBR een korte, bondige scenario-training bomvol met praktische tips.

Een iPhone met daarop de e-learning trainingen van Geldmaat.

Niet de regels maar de medewerkers staan centraal

Compliance is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak gaat het om vragen waar niet gelijk een eenduidig antwoord op te geven is. We weten dat het toepassen van regels ook niet zo makkelijk is wanneer je je in een lastige of ongemakkelijke situatie bevindt. Deze e-learning focust dan ook niet op de regels, maar op het versterken van de positie van de medewerker.

Met inzicht en praktische kennis kom je een stuk verder dan met alleen een lijst regels. De medewerkers leren in deze e-learning situaties te herkennen die extra alertheid vereisen. Ook leren ze dat ze zelf invloed kunnen hebben op deze situaties door bepaalde keuzes wel of niet te maken. Maar bovenal laat Geldmaat haar medewerkers met deze e-learning zien dat ze snappen dat de ene situatie de andere niet is. Het is oké om hulp te vragen – graag zelfs – en om het zekere voor het onzekere te nemen door dilemma’s te bespreken met collega’s in plaats van ze voor jezelf te houden.

Een mac book met daarop de gedragscode e-learning training van Geldmaat.

Geen abstracte begrippen, maar praktische tips

Begrippen als ‘integriteit’ en ‘beheerste bedrijfsvoering’ zijn niemand in de financiële dienstverlening onbekend. Maar ze zijn ook erg abstract. Wat betekent het om integer te handelen en te zorgen voor beheerste bedrijfsvoering? En vooral: hoe doen we dit bij Geldmaat?

In de e-learning beschrijven we situaties die de medewerkers herkennen van de werkvloer. Aan de hand van deze situaties leggen we dilemma’s voor en geven we invulling aan de begrippen. We maken concreet hoe handelen conform de Gedragscode eruitziet bij Geldmaat. Niet door de medewerkers te vertellen wat allemaal niet moeten doen, maar juist door ze voorbeelden te geven van wat ze wél kunnen doen. Geen lege theorie dus, maar praktische tips waarmee medewerkers lastige situaties kunnen navigeren.