Uw webbrowser (Internet Explorer 11 of lager) is verouderd. Update uw browser om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Gemeente Amsterdam Agile werken

Opgavegericht te werk bij gemeente Amsterdam

Agile werken en technieken als Scrum winnen aan populariteit in projectorganisaties, ook buiten de IT-afdelingen. De Agile denkwijze helpt je organisatie beter in te spelen op klantbehoeftes en zorgt ervoor dat teams doelgericht en vlot kunnen bewegen en schakelen.

Gemeente Amsterdam e-learning menu

Opgavegericht

De vraagstukken bij gemeente Amsterdam veranderen en de snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen neemt toe. De gemeente is aan het veranderen hoe ze haar vraagstukken en projecten aanpakt. Niet meer organisatiegericht, maar opgavegericht. En dat vraagt nieuwe skills en een nieuwe manier van nadenken over hoe projecten aan te pakken. Om al haar medewerkers kennis te laten maken met hoe Agile werken eruit kan zien en wat dat van jou als medewerker vraagt, ontwikkelden we een reflectieve en interactieve e-learning.

mockup agile werken gemeente amsterdam e-learning dvlp

Waarom Agile?

“Opgavegericht werken”, wat houdt dat eigenlijk in? En waarom helpt het jou als medewerker om een meer Agile denkwijze aan te nemen? Deze vragen vormen het startpunt van de e-learning.

In plaats van de medewerkers direct een nieuwe manier van werken voor te leggen, vraagt gemeente Amsterdam haar medewerkers na te denken over hoe zij bij kunnen dragen aan de opgaven van de gemeente. Welke houding en mentaliteit horen daarbij? Hoe kun je jouw dagelijkse werkzaamheden koppelen aan een opgave van de gemeente? Hoe zorg je dat jouw focus altijd ligt bij de Amsterdammer en de stad?

En omdat de wensen en behoeften van de Amsterdammer veranderen wil je als medewerker van de gemeente flexibel blijven. Je wil kunnen bijsturen, inspelen op ontwikkelingen en co-creëren met bewoners en partners. En om dat goed te kunnen, wil je wendbaar zijn.

Stilstaan en weer doorgaan

Omdat Agile werken gaat over een verandering in denkwijze, besteden we in deze e-learning veel tijd aan reflectie. Reflecteren op hoe je je werk nu doet en hoe het anders kan. Door korte reflectiemomenten in te bouwen, staat de medewerker even stil bij nieuwe informatie of een prikkelende vraag.

Gemeente Amsterdam e-learning werkvorm dvlp

Kies je eigen pad

Een e-learning maken die alle medewerkers van gemeente Amsterdam aanspreekt. Dat is niet eenvoudig. Om het onderwerp voor iedereen aansprekend te maken kun je als medewerker kiezen in welke volgorde je de hoofdstukken doorloopt en of je tussendoor wil oefenen met theorie en casussen. In een interactieve animatie maak jij keuzes waardoor de animatie zich voor iedereen anders ontvouwt en aansluit bij wat jij wil weten. Jij maakt dus je eigen leerroute, op basis van wat jij al weet en met wat voor onderwerpen jij te maken krijgt in je dagelijkse werk.

Op z’n Amsterdams

Trainingen over Agile, Scrum en Lean zijn er genoeg. Maar hoe je deze concepten toepast binnen gemeente Amsterdam, dat is waar deze e-learning over gaat. Aan de hand van verschillende projecten waar gemeente Amsterdam echt aan werkt, laten we zien hoe het Agile gedachtengoed hier een rol heeft gespeeld of kan spelen.

In een aantal korte video’s vertellen collega’s over hun ervaringen met Agile werken en hoe dit hen heeft geholpen in projecten. Maar ze vertellen ook waar ze tegenaan liepen, wat ze lastig vonden of wat beter had gekund. Op deze manier wordt het voor medewerkers tastbaar hoe ze zelf het Agile gedachtengoed kunnen toepassen in eigen projecten.