Uw webbrowser (Internet Explorer 11 of lager) is verouderd. Update uw browser om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Back to overview

Awareness training

Bewustwording is een essentiële eerste stap in het aanleren van nieuw gedrag: Zonder inzicht geen uitzicht. Zou jij tijd en energie steken in het veranderen van je gedrag, wanneer je hier geen aanleiding voor ziet?

Cases within this theme.

Bewustwording

Awareness training wordt vaak ingezet voor thema’s als cyber security of compliance. Thema’s waar je als organisatie vrijwel altijd mee te maken hebt, maar waarbij het voor de medewerker soms moeilijk te zien is hoe hij of zij daar concreet mee te maken heeft. En vooral ook wat de impact van zijn of haar eigen gedrag is.

Geef inzicht in de rol en de verantwoordelijkheden van de medewerker in een bepaalde situatie. Wat kan de medewerker doen om bij te dragen aan een oplossing of om risico’s te voorkomen?

Een wapperende rode vlag tegen een blauwe lucht.

Situaties leren kennen

Het bewustwordingsproces begint bij het leren herkennen van situaties waarin er bepaald gedrag verwacht wordt. Hoe weet de medewerker dat hij of zij extra alert moet zijn? Ofwel: wat zijn de rode vlaggen om op te letten?

Misschien weet de medewerker wel dat het belangrijk is om een datalek te melden bij een leidinggevende, maar is hij of zij zich er niet van bewust dat het versturen van een mail naar een verkeerde geadresseerde ook een datalek kan zijn, bijvoorbeeld.

Bij het aanleren van nieuw gedrag gaat het vaak niet zozeer om het aanleren van de normen of regels, maar meer om het uitleggen in welke situaties het nieuwe gedrag wordt verwacht.

Maak situaties expliciet en leg uit wat er bedoeld wordt met abstracte begrippen zoals ‘een datalek’. Zoek voorbeelden uit de praktijk die herkenbaar zijn voor de medewerker. De kans is groot dat je alleen hiermee al een enorme stap zet in een gedragsverandering.

Unless you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.

Carl Jung

Inzicht leidt tot verantwoordelijkheid

Wanneer de medewerker situaties herkent, kun je verder inzicht geven in de rol van de medewerker in zo’n situatie. Wat kan de medewerker doen? Of wat moet hij of zij juist niet doen? Welke verantwoordelijkheden draagt hij of zij en wat kan de impact zijn van wel of niet handelen?

Ga uit van de verantwoordelijkheid van de medewerker. Als organisatie kun je hem of haar de juiste handvatten bieden om in een situatie keuzes te maken. Leer de medewerker het grotere plaatje zien en maak duidelijk welke rol hij of zij hierin speelt. Dit leidt tot eigenaarschap en het gevoel dat iemand verschil kan maken met zijn of haar handelingen.