Creative UK Gewenst gedrag

It’s not OK

In de levendige wereld van de Britse creatieve industrie fungeert Creative UK als een prominente bron van ondersteuning van creativiteit in al haar vormen. De missie is duidelijk: het creëren van een wereld waarin creativiteit gedijt, waar creativiteit wordt gevierd, gewaardeerd en beschermd. Toch heeft deze dynamische sector te maken met uitdagingen.

menu_e-learning_creative_UK
e-learning_mock-up

De uitdaging

Creative UK en partners uit de hele creatieve industrie onderkennen een urgent probleem. In een sector die wordt gekenmerkt door succesverhalen zijn verontrustende gevallen van intimidatie en pesten aan het licht gekomen, in navolging van de namen van figuren als Harvey Weinstein en Tim Westwood. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen.

Creative UK benaderde ons met een uitdaging: creëer een e-learningmodule die dit probleem rechtstreeks zou aanpakken. Het moest impact hebben, voor iedereen toegankelijk zijn en zonder barrières die mensen zouden kunnen ontmoedigen. Het doel van de module was niet alleen om het bewustzijn te vergroten, maar om individuen de instrumenten te bieden om intimidatie en pesten effectief te bestrijden.

Onze oplossing

Deze vraag resulteerde in het volgende concept:

  • Realistisch. Vier verschillende gevallen weerspiegelen elk een situatie uit het echte leven. Gebruikers krijgen situaties vanuit verschillende invalshoeken te zien en te horen.
  • Reflecterend. Gebruikers kunnen situaties beoordelen is het OK of NIET OK. De lerende wordt steeds uitgedaagd zijn ‘oordeel’ opnieuw te bekijken vanuit verschillende perspectieven.
  • Informatief. Gebruikers krijgen inzicht in de rechten en plichten met betrekking tot intimidatie en pesten op de werkplek, door hen van belangrijke achtergrondkennis te voorzien.
  • Praktisch. De module eindigt met praktische tips voor praktijkscenario’s, waardoor gebruikers kennis krijgen over het zoeken van hulp, het contacteren van relevante partijen, het initiëren van gesprekken en het voorkomen van ‘NIET OK’-situaties.

De impact

Onze e-learningmodule dient als een krachtig hulpmiddel in de missie van Creative UK, door niet alleen het bewustzijn te vergroten, maar ook individuen uit te rusten met praktische hulpmiddelen om intimidatie en pesterijen te bestrijden.

Met de inspanningen van Creative UK en de bredere creatieve industrie om een meer respectvol creatief landschap te creëren, nodigt het andere organisaties uit om ook een standpunt in te nemen en zich in deze kwestie in te spannen.

Meer weten of zelf de e-learning volgen? Klik hier.

"Shining a Light on Creativity, Erasing the Shadows of Harassment and Bullying: Creative UK's Empowering Journey."

-