Uw webbrowser (Internet Explorer 11 of lager) is verouderd. Update uw browser om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Back to overview

Diversiteit & Inclusie 

diversiteit
Nederland wordt steeds diverser, en dat is mooi! Leren is voor iedereen; ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen, etniciteit, niveau, achtergrond of voorkeuren. En gelukkig staat dit thema bij veel organisaties hoog op de agenda de afgelopen tijd. Belangrijk binnen dit thema is voor ons ook de toegankelijkheid van onze diversiteit en inclusie oplossingen.

diverse_mensen

Hoog op de agenda

Programma’s en initiatieven gericht op diversiteit, gelijkheid en inclusie staan bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. En dat is niet alleen gedreven door alle recente globale en maatschappelijke ontwikkelingen. Wil je in deze krappe arbeidsmarkt talent behouden én nieuw talent aantrekken, dan kun je hier niet langer omheen. 
 
Een divers team waarin iedereen zich thuis voelt, blijkt bovendien veel productiever. Medewerkers die zich gehoord en erkend voelen, zijn meer betrokken en ervaren een groter gevoel van werkgeluk. En dat leidt weer tot een lager ziekteverzuim, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. 

toegankelijk_toetsenbord

Toegankelijkheid

Vaak krijgen wij de briefing: deze leeroplossing is voor al onze medewerkers. Dat betekent in onze ogen dus ook echt iedereen. En dat dat soms een uitdaging is dat klopt. Je wil herkenbaarheid, begrip en het juiste niveau voor iedereen. Naast diversiteit in media, taalgebruik geschikt voor iedereen, inhoud in de eigen taal en didactisch en technische methodes om content te personaliseren, is digitale toegankelijkheid zeer belangrijk. Wij hebben ons, samen met experts, behoorlijk verdiept in de WCAG standaarden en kunnen onszelf inmiddels expert noemen in hoe je online leeroplossing toegankelijk te maken voor iedereen.  

Klein of groot

Vaak wordt gedacht dat maatwerk online leeroplossingen alleen geschikt en betaalbaar zijn voor grote organisaties. Wij vinden van niet. Wij helpen heel veel verschillende kleinere partijen met online leren. Soms alleen een advies, helpende hand of een workshop. Soms een eerste opzet of alleen technische templates. Wij vinden dat elke organisatie, die dat wil, de mogelijkheid moet krijgen om vette digitale leeroplossingen te kunnen maken en gebruiken.   

Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje. Inclusiviteit is diegene zijn die het feestje mede-organiseert.

Daniel Juday
Space creator