Uw webbrowser (Internet Explorer 11 of lager) is verouderd. Update uw browser om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Ministerie van Defensie Human Factors

Het menselijke aspect bij Luchtstrijdkrachten

Helicopter strijdkrachten ministerie van defensie
Efficiënt en veilig handelen en samenwerken kan alleen met een goed begrip van het menselijke aspect. Voor het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van Ministerie van Defensie hebben we daarom de e-learning Human Factors Initial ontwikkeld.

Hoofdstuk e-learning ministerie van defensie.

Casus gericht

Je bewustzijn van menselijke factoren gedurende je werk vergt niet alleen het opdoen van alle theorie over het onderwerp, maar ook het snel kunnen toepassen van deze theorie op het moment dat het moet. Daarom maken we gebruik van verschillende casussen. Dit kunnen situaties zijn uit de praktijk, aan de hand waarvan de lerende wordt gevraagd om na te denken over de eigen acties en keuzes.  

Hotspot menu e-learning

Reflectie

Tijdens het behandelen van de theorie, wordt steeds aandacht besteed aan de eigen situatie van de lerende. Herkent hij/zij zich in de geschetste situaties? Hoe heeft hij/zij toen gehandeld? En hoe werd dit ontvangen of opgepakt door collega’s? Door de reflecteren op werkelijke situaties, wordt je bewust van je eigen gedrag. Deze bewustwording is nodig om het om anders te gaan handelen.