Uw webbrowser (Internet Explorer 11 of lager) is verouderd. Update uw browser om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Gemeente Amsterdam Openbaarheid en Informatiebeheer

Informatie van en voor iedereen

Portret binnenstad Gemeente Amsterdam
Openbaarheid van informatie is een recht van de samenleving, geen gunst van de gemeente. Daarom wordt er door de gemeente Amsterdam zoveel mogelijk informatie beschikbaar gesteld.

De gemeente Amsterdam ontwikkelde de e-learning Openbaarheid en informatiebeheer voor haar medewerkers om hen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en bewustwording te creëren over het onderwerp.

Startscherm e-learning voor gemeente Amsterdam openbaarheid en informatiebeheer.

De aanleiding: van Wob naar Woo!

Een van de aanleidingen voor deze e-learning was de aangekondigde wetswijziging die betrekking heeft op meerdere gemeentes. Namelijk de vervanging van de Van Wet openbaarbestuur (Wob) voor de wet open overheid (Woo).  

Waar gemeentes onder Wob met name reactief inspeelde op de vraag van Nederlanders voor het delen van informatie, focust de Woo meer op het actief delen van informatie door de gemeentes zelf. Daarmee wordt actieve openbaarheid de nieuwe norm!  

Mockup van het hoofdstuk Informatie delen in de training voor gemeente Amsterdam openbaarheid en informatiebeheer.

Hoe doe je dat informatie delen?

Goed en zorgvuldig omgaan met informatie is niet altijd even makkelijk. Want welke informatie kan je wel delen en op welke manier, en welke informatie is vanwege privacy redenen juist niet beschikbaar? 

Wetten zijn over het algemeen niet eenvoudig geschreven en daadoor ook niet voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk of toepasbaar. 

In deze e-learning hebben we daarom de medewerker middels een concreet voorbeeld meegenomen in het verhaal van een Amsterdammer.  

In ieder hoofdstuk komt het verhaal van de burger terug in een interactieve animatie. Af en toe stopt de animatie… want weet jij het antwoord op de vraag?   

Voorbeelden van de tips in de animatie voor gemeente Amsterdam openbaarheid en informatiebeheer.

Meer dan tips...

Door onze aanpak wordt het steeds duidelijker voor de medewerker wat er van hem of haar verwacht wordt op enerzijds, de wetswijziging en anderzijds, de aanpak van gemeente Amsterdam. 

Medewerkers krijgen tijdens het volgen van deze e-learning dus niet alleen praktisch tips over bijvoorbeeld over het juist opslaan en archiveren van documentatie, maar leren ook wie ze nodig hebben en hoe ze het beste kunnen samenwerken om  openbaarheid van informatie te realiseren!