Uw webbrowser (Internet Explorer 11 of lager) is verouderd. Update uw browser om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

UMC Utrecht Gewenst gedrag

Dit zijn wij

Het UMC Utrecht wil graag, in lijn met de campagne ‘Dit zijn Wij / This is Us’, tools bieden voor medewerkers en leidinggevende. Een van deze tools is een e-learning, met als doel de bekendheid te vergroten met de gedragscode integriteit, de wet- en regelgeving volgens de Arbowet en de taken en verantwoordelijkheden van iedereen op het gebied van omgangsvormen en integriteit.

Menu_e-learning_UMC

Doel

Wat willen we bereiken met de e-learning?​

  • Duidelijkheid voor iedereen over wat gewenst en ongewenst gedrag is en wat de gedragsafspraken zijn zoals genoemd in de gedragscode integriteit.​
  • Duidelijkheid over de grenzen en rechten die gelden binnen het UMC Utrecht.​
  • Dat de gebruiker leert op een goede manier een gesprek te voeren over gewenst en ongewenst gedrag.​
  • Weten waar je terecht kan voor vragen of meldingen in het geval van ongewenst gedrag.
Introductie_e-learning

Oplossing

Ons concept bestaat uit 3 onderdelen die na en door elkaar worden ingezet in de module om uiteindelijk het gewenste resultaat en doel te bereiken.

 

  • Awareness
  • Inzicht
  • Leren

Je doorloopt drie cases in de e-learning en we differentiëren binnen de e-learning tussen leidinggevenden en medewerkers.

Awareness

Om awareness te creëren werken we met een aantal situaties, cases. Met video word je meegenomen in een herkenbare casus binnen de context van het UMC Utrecht. We volgen een situatie en de betrokken personen (slachtoffer/dader/omstander en leidinggevende). In verschillende takes ontvouwt zich het verhaal stap voor stap, we gebruiken storytelling als middel om de interesse te wekken en vragen de lerende om de situatie te interpreteren vanuit zichzelf: Oké, dat ligt eraan of niet oké?

Inzicht

Na je eigen oordeel is het tijd om iets dieper en verder te kijken, bijvoorbeeld naar de anderen in deze situatie.

Het verhaal gaat verder en we horen de verschillende betrokkenen (slachtoffer/dader/omstander en leidinggevende). We pauzeren de video af en toe en stellen vragen. Onderbrekingen waarin we de lerende vragen te evalueren,  te reflecteren, verder te kijken.

Je eigen oordeel en de perspectieven van anderen zijn absoluut van belang, maar er zijn ook gewoon afspraken die we hebben en uitgangspunten hoe we willen werken met elkaar. Kennis helpt ook in de oordeelsvorming en vooral ook in de acties. Dit is informatie in de vorm van relevante regels en gedragscodes, maar ook praktisch: waar kan je heen voor hulp of vragen? Hier vind je ook bijvoorbeeld: Wat kun je doen als je ongewenst gedrag ervaart? Hoe ga je ermee om als iemand je in vertrouwen neemt? Wat kun je doen als je bepaalde situaties niet met je leidinggevende wil bespreken? Dus… Hoe doe je oké en wat doe je als iets niet oké is?

In een zeer vlotte en fijne samenwerking met RMMBR zijn de praktijkvoorbeelden vanuit het UMC uitgewerkt in drie scenario's.

Amy de Bruijn – Franken